Hjem

BYGDAFOLK PORTRETTERER


DOVRINGEN én etter én


2018

EN PRODUKSJON FRA

BYGDAFOLK

D O V R E


La oss slå et slag for hverandre!

Bli med å skape noe i bygda vår;

noe bra, for alle, med alle.

Presentert av Iguan Design.

Ønsker du å støtte prosjektet økonomisk?


Du kan bruke VIPPS: 543591


Eller bruke kontonummer 6191.05.27885

og merke med "Bygdafolkgave"


HURTIGKOPLING


Mobil: 975 42 454

E-post: portrett(a)bygdafolk.no

HVORDAN GJØR MAN


Du kan sende inn så mange forslag du ønsker. Skriv også gjerne noen ord om hvorfor du ønsker portrett av vedkommende. Husk å opplyse om kontaktinfo til din kandidat. Kandidater som blir forespurt  etter forslag fra dere får opplyst hvem som har lagt inn forslaget. Kandidater under 18 år må ha godkjennelse fra foreldre. Les mer her.

© Copyright BYGDAFOLK