Bygdafolk

HVA ER "BYGDAFOLK"

Prosjektet
Prosjektet ønsker å portrettere menneskene som bor i Dovre. Det er ingen regel som sier at deltakeren må være født og oppvokst i kommunen. Alle vi som bor og lever her, utgjør Dovringen. Personer som har flyttet ut, men som kan relateres tilbake til Dovrebygda på en interessant måte, er også Dovringer.


Alle ønskes med i prosjektet!

Vi skal ikke først og fremst portrettere de som ofte er i media eller de som oftest er nevnt, men de skal også få være med. Noe av det som er spennende er å portrettere bredden av bygdeinnbyggerne våre.


Fotoportrettene kommer til å bli gjort på forskjellig vis. Noen foto blir tatt i studio, andre blir fotografert ute på location. Prosjektet arbeider også for å få satt opp en utstilling.


Portrettene presenteres gjennom året her på hjemmesiden. På utstillingen blir bilder som har vært vist på hjemmesiden gjort tilgjengelige - pluss noen som du aldri har sett tidligere!


Hvem kan kalles Dovring, da?
Dette med tilhørighet og hva det betyr for den enkelte er spennende.

Og definisjonen på tilhørighet? Den definisjonen er det du og jeg som setter.


Vi er glade i bygda vår, og i folket som har relasjoner til bygda. Vi ønsker derfor å presentere den for andre. Noe av det viktigste for en bygd -  eller rettere sagt DET viktigste - er innbyggerne. Både ordfører, kommunestyret, prest og lensmann hadde vært hjelpesløse - og arbeidsløse - uten innbyggere.


Nå skal vi portrettere Dovringene. Om du ønsker å delta selv, eller om du mener å ha et godt forslag på en Dovring som skal være med i prosjektet, kan du gjøre en henvendelse til "Bygdafolk" ved å klikke her.


Mer informasjon finner du her.


BYGDAFOLK

D O V R E


La oss slå et slag for hverandre!

Bli med å skape noe i bygda vår;

noe bra, for alle, med alle.

Presentert av Iguan Design.

Ønsker du å støtte prosjektet økonomisk?


Du kan bruke VIPPS: 543591


Eller bruke kontonummer 6191.05.27885

og merke med "Bygdafolkgave"


HURTIGKOPLING


Mobil: 975 42 454

E-post: portrett(a)bygdafolk.no

HVORDAN GJØR MAN


Du kan sende inn så mange forslag du ønsker. Skriv også gjerne noen ord om hvorfor du ønsker portrett av vedkommende. Husk å opplyse om kontaktinfo til din kandidat. Kandidater som blir forespurt  etter forslag fra dere får opplyst hvem som har lagt inn forslaget. Kandidater under 18 år må ha godkjennelse fra foreldre. Les mer her.

© Copyright BYGDAFOLK