Bygdafolk_PerAnders

DETTE ER EN DOVRING

Per Anders Håvelsrud, 22


kantorstudent

Portrettert 19.01.2018

MANGFOLD OG

STORHEIT - dæ æ Dovringen, dæ

Om Bach, mamma og kunsthistorie


Det startet med piano, fortsatte med messingblåser og klaffet for fullt med orgel. Den blide, musikalske dovringen er nå et halvt år inne i sin fire år lange kantorutdannelse. Og er stadig innom kirkene i hjemkommunen for å øve, forberede en gudstjeneste eller rett og slett hente inspirasjon. Dessuten har mamma alltid vært den største støttespilleren, og "hjemme" er tross alt det beste stedet å lese til eksamen før jul.


Musikalsk sett er Johan Sebastian Bach studentens forbilde og største inspirasjonskilde. Bachs reportoar teller over 20 timer med orgelmusikk, men for Hovelsrud er komponisten så mye mer. Bach er naturvitenskap og skjult symbolikk, nesten som en Dan Brown-roman. 


Musikken, enten det er klassisk musikk generelt, salmer spesielt - eller jazz som Per Anders også er innom i blant - er det som gir ham noe. Samtidig er det å skulle sette musikk til en anledning i kirken en jobb, en profesjonalitet og en kilde til ettertanke. I kirkerommet deles både sorger og gleder, fra vugge til grav. Med en salmebok med over 1000 salmer å ta av, trengs det både bibelhistorie og personlig tilknytning til musikken for å skape den rette stemningen.


Å skulle bli kantor bringer også med seg både tro og tvil. For Per Anders er det forvaltningen av kulturarven, kunsten og historien knyttet til religionen og kirken som betyr mest. Kantorens rolle i dette er stor og betydningsfull, en rolle Dovres kanskje fremtidige kantor tar på alvor.


Tekst: Bjørnhild Vigerust Foto: Svein Rune Berg

"For å kunna sætta musikk åt ei anledning i kyrkja, må'n kunna si bibelhistorie.

Du spella mæssom 'kje fæstmusikk på Langfredag.""Å væra kantor handla um profesjonalitet i eit rum fyllt mæ følelso.

Summe gongo æ egne følelso noggo du må prøve å skuve burt for ei ri."" Min støsste støttespelar æ nok mamma!""Denna musikken æ lidenskap; denna musikken gje me noggo. E kasta 'kje burt tie på musikk som 'kje gje me noggo.""E fæ sjå um e fløtt heim att åt Dovre ein gong i framtie, hvis d'æ jobb åt me her.""Bach æ meir enn musikk. Bach æ naturvitenskap. Bach æ hælt'n.""Som kantor bli du vigsla, og e æ truande. Men samtidi æ d' grænso for kæ e kainn tru på.

E ser mæ moderate augo på Gud."


"Organisten æ en viktig del tå kyrkjerummet, på lik linje mæ præst og klukkar. Mangla d ein, bli d fort litte amputert."


"D'æ tri år sia e fækk prøve kyrkjeorgel for fysste gong. D'æ musikken e æ her for."