Bygdafolk_Oddny

DOVRINGEN

Om å være fjellgeit, evig student og plutselig ordfører


Trygg, god og med masse snø hver eneste vinter. Slik beskriver Oddny barndommen og oppveksten sin på småbruket, helt ved kommunegrensa til Vågå, i Garmo i Lom. Hverdagen bestod av skolearbeid, å hjelpe til på småbruket, og aller helst å være utendørs. Fisking når det helst skulle vært gjort lekser, klatring i hvert eneste tre som var å finne, på med skiene ved absolutt første antydning av rimfrost om høsten, og ikke minst tilbringe tid i fjellet. Hver eneste sommer ble tilbragt på setra med mor og søsken Byrtnessetra ved Tesse. Det ble sommer- og påskeferiejobb på flere av turisthyttene i Jotunheimen, og to somre var hun og en venninne budeier på setra. Håndmjølking og det enkle seterliv skremte ikke Oddny det spor, og selv i dag er ikke sommeren komplett uten et seterbesøk, forteller hun. Gjerne sammen med barn og barnebarn.


Da hun var 17 år gammel begynte behovet for å utvide horisonten å melde seg. Turen gikk derfor til folkehøyskolen på Ringebu. Drømmen var så å bli sykepleier, og hun søkte på studiet - selv om hun visste godt at hun enda var for ung til å komme inn. I stedet ble det yrkesutdannelse i Postverket og senere i Televerket, før omstendigetene førte til at Oddny flyttet tilbake til Nord-Gudbrandsdalen igjen. Oddnys daværende ektemann fikk jobb på Dombås, og Oddny startet i ny jobb på Telefonsentralen på Dombås. I 1981 kom sønnen Knut Harald til verden, og i 1984 datteren Julie Marit. Og evig student som hun selv kaller seg, jobbet Oddny på et lokalt regnskapskontor og tok Handelsskolen som privatist på kveldstid. Så, i 1998, kom et yrkesmessig vendepunkt for Oddny. Hun fikk tilbud om å overta regnskapskontoret hun hadde jobbet på i 17 år. Det ble nøye vurdert.

Oddny Synnøve Garmo, 60

helsesøster og lokalpolitiker

Portrettert 7.11.2018

Likevel, var det egentlig det hun hadde lyst til? Kanskje hun skulle vekke en gammel drøm til live i gjen? Nå hadde hun sjansen, og slik ble det: studiekometanse som privatist på kveldstid, og så sykepleierutdannelse på Gjøvik. To dager etter graduering startet Oddny i ny jobb på Fredheim omsorgssenter. Videre fulgte etterutdanning som psykiatrisk sykepleier og toårig lederstilling på Bredebygden på Otta. Men da stillingen som helsesøster på Dombås ble ledig tok Oddny et nytt bevisst valg i forebyggende retning i helsesktoren og fikk jobben.


Det å ha omsorg for og å ville hjelpe andre mennesker har Oddny med seg som god ballast fra barndom og oppvekst. Møter med mennesker både gjennom yrkesliv og livet generelt har formet henne som menneske. Og hun har selv fått føle på å selv være den som trenger hjelp og støtte, da hun ble alvorlig syk på utenlandsreise i 2004. Som helsesøster fikk hun nå bli kjent med og følge barn og foreldre gjennom en helt spesiell fase i livet; en svært givende og trivelig jobb.


Omsorgen for og nærheten til familie og venner skulle også bli utslagsgivende da en endring i familiesituasjoen hennes førte til at et nytt valg måtte tas. Skulle Oddny nå flytte fra Dombås? Nei. Det er her hun har sine nære venner, kollegaer og sitt nettverk, og selv om en del av henne alltid vil tilhøre Garmo, setra og Jotunheimen, har hun slått rot i Dovre og blitt svært glad i dovringen, fastslår hun.


Etter å ha takket nei til en plass i lokalpolitikken i flere år, bestemte hun seg så i 2006 for å bli en del av Dovre Senterparti. Siden klatret Oddny jevnt og trutt på lista, og ble valgt til varaordfører i 2015. Tidlig høsten 2018 skulle det skje noe som brått endret lokalpolitikken i Dovre. Ordføreren måtte på kort varsel overta som Stortingsrepresentant for Oppland, og Oddny ble dermed ny ordfører. Omstendigheten rundt tiltredelsen var spesielle og tragiske, og hverdagen ble på en måte snudd opp-ned for Oddny. Som varaordfører var hun likevel tildels forberedt på at situasjonen kunne komme til å endre seg, og tok fatt på den nye oppgaven med stor ærbødighet. Hverdagen ble ny, men en fjelltur i ny og ne eller en tur i lekeparken med barnebarna gir energi og påfyll til de nye oppgavene som venter for den livsglade 60-åringen.


Tekst: Bjørnhild Vigerust Foto: Svein Rune Berg

MANGFOLD OG

STORHEIT - dæ æ Dovringen, dæ

"Barnebarn æ livets dessert, altså! E ha vorte velsigna mæ friske, fine ongje, svigerbarn og barnebarn. Døm og kjæresten min æ di aller viktigaste i livet mitt, og sjølsagt nær famili og gode vænner."

" E æ kretsmæster i fotbeill - dæ visste du'kje, dæ! Va mæ å starta damelaget i fotbeill - va tullåt, veittu! Men oss ha d fryktele løyle."

"E håpa og trur e æ ein rettferdig person, og e håpa at e ikkje har fordomme. E prøva oansett å væra me sjøl i dæ e gjær, e kan'kje væra nuggun an."

"I lokalpolitikken gjeill d å drågå i såmmå rætning og villa kvarandre væL. 'N må væra tru mot se sjøl, og ikkje gå på akkord mæ verdiein sine. Og folk må gjeinne væra oenige mæ me i sak, men osakleheit; dæ tåla e'kje."


"Starten i jobben som ordførar vart 'kje slik d skull væra. Men d'æ en viktog jobb, og e æ ærdbødig og stolt over å ha fått denna uppgava."

"E ha støtt vore van ve og likt å ha inkort å drive mæ. E ha gått på skule og kurs heile livet; e æ ein fryktele te maur!"

"Ner d æ for baskåt rondt me, da stryk e te fjells. Fjeille gje me ro. E ha eilder vore redd for å væra einsle, og trivst i mitt eie selskap, heldigvis."

"Da e fløtte åt Dombås og fækk sjå fjeille som æ her, tenkte e i mitt stille inn - Garmoing som e æ - "Hæ, går d an å bli gla' ti dette, da - d'æ da så flatt?!" Men jau, e ha vorte dovring i hjærte mine, og e elska fjeille her. E lika godt å gå på tur, og kanskje særle toppture'. D'æ godt å kåmmå uppfrå inkun gongen, bli lettar å puste, da."


"E å barnebarna mine æ åfte burti Minneparken nær døm æ på besøk, å e æ 'kje fræmon for å væra mæ i leikestative'! Um folk ha sett me da ha døm sikkert tykt e va klin tullåt, men dæ fæ døm bærre tykja. Ha e vore yngre skull e b'ynt å klatra, au!"